اپیدمی تربیت دانشمند قبل از شش سالگی

اپیدمی تربیت دانشمند قبل از شش سالگی

بزرگترین دلیل گذاشتن کودکان در کلاسهای مختلف ترسی است که والدین از عقب ماندن فرزندشان از دیگر بچه‌ها دارند.
اما چرا نباید از فرزندانمان دانشمند بسازیم؟!
١. یک سال اول زندگی کودک تنها بر پایه حس میباشد. بین یک تا شش سال زندگی کودک بر پایه احساس و تخیل میباشد. نیاز کودک در شش سال اول پرورش تخیل و احساسات کودک یا همان هوش هیجانی ست و کودک تنها و تنها از طریق بازی، رشد سالم روانی خواهد داشت.
٢. عقل که پایه آموزش‌های علمیست از حدود شش سالگی کم کم به وجود می‌آید، کودک تخیل را کم کم رها میکند و به سمت علم خواهد رفت. قبل از شش سالگی چون مغز رشد کافی برای فهم مفاهیم علمی ندارد؛ آسیب به احساسات کودک که نیاز به رشد دارند خواهد زد.
٣. اگر فرزند دو یا سه ساله شما تمایل به خواندن و نوشتن دارد؛ بزرگترین دلیل، دیدن خوشحالی والدین است که حکم تشویق برای کودک دارد. همانگونه که ما تمام سعی خود را میکنیم فرزندانمان را از بیشتر جنبه‌های دیگر زندگی مانند رابطه جنسی دور نگه داریم چون واقف به آسیب هستیم چرا آنها را با دانشمند ساختن به دنیای بزرگسالان پرت مکنیم!

ادامه مطلب...
۲۲ تیر ۹۴ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه خانواده و آسیب های اجتماعی

چند نکته‌ی تربیتی(1)

💢 ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ

🔺 ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻥ

🔺ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ

🔺ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ

🔺 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﺳﺖ.

👈ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﯾﻨﮑﻪ:

ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ. ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

💢ﭼﻮﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ‌‌ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﭼﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺎ‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻏﻠﻂ.

💢ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺁﻣﯿﺰ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

🔹 ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ 😔 ﻭ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﺩ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺑﺎ‌‌ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ.

 

ادامه مطلب...
۰۱ تیر ۹۴ ، ۱۴:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه خانواده و آسیب های اجتماعی

روش‌های رفع حسادت فرزند بزرگتر نسبت به فرزند کوچکتر

روش‌های رفع حسادت فرزند بزرگتر نسبت به فرزند کوچکتر

✅  یک دختر ۳ ساله دارم؛ به شدت به برادرش که ۱ سال دارد؛ حسودی میکند. در حدی که عصبی شده و مدام ناخن میخورد، ولی برادرش را هم خیلی دوست دارد، باید چه کار کنم تا این حالت‌هایش از بین برود؟

✅ در چنین مواردی:

1⃣   باید به فرزند اول مسئولیت داد و تا جایی که در توان او است در انجام امور مربوط به فرزند دوم باید از او کمک گرفت.

  2⃣نباید بیش ازحد فرزند اول را متوجه کودک دوم کرد.

  3⃣ازاینکه دائما برای اولی کادو بخریم و بگوئیم او برایت آورده؛ باید پرهیز کرد. خیلی عادی رفتارکنید.

ادامه مطلب...
۲۶ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گروه خانواده و آسیب های اجتماعی