دومین همایش از سلسله همایش های «نسیم دوستی» با موضوع بنیاد خانواده، شیوه های همسر داری و مهارت پرورش فرزندان در تاریخ 1393/2/18 در سالن بنیاد امام خامنه ای با حضور بیش از هزار و پانصد خانواده از خانواده های عضومجمع و سایر خانواده ها برگزار گردید.  سخنران محترم برنامه جناب استاد معماریانی در ابتدای بحث به اهمیت یاد و توجه به حضور خداوند در تمامی امور زندگی اشاره کردند و اینکه یاد خداوند بایستی در رفتار، تفکر، احساس و گفتارمان اثر بگذارد و فردی که این ویژگی را داشته باشد تمام فعالیتهایش رابا عشق الهی، مستمر، حکیمانه، عادلانه، زیبا و لذت بخش انجام می دهد. ایشان در ادامه بحث به مفهوم تربیت اشاره کردند که عبارت است از «زمینه سازی برای رشد و شکوفایی تمام استعداد های انسان». سه کلید تربیتی قبل از بلوغ نکته ی مهم مورد اشاره در سخنان استاد معماریانی بود که عبارتند از؛ *پرورش تفکر، جریان فکری هر فردی با سوال و درخواست آغاز می شود و برای پرورش قوه تفکر در فرزندانمان بایستی بگذاریم خودشان نیازهایشان را بفهمند، راه حل مشکلاتشان را خودشان پیدا کنندو همچنین در امور مختلف از آنها نظر خواهی کنیم . کلید دوم *شخصیت دادن است که با درست صدا کردن، توجه به ویژگی های مثبت فرزندمان ، توجه به احساسات وی ، مسئولیت دادن به او و ... حاصل می شود و کلید سوم *حریت و احساس استقلال است که نباید وجود فرزندمان وابسته به حرف مردم باشد و زندگیش را مطابق خواست مردم طراحی کند. بعد از بلوغ هم بایستی به تعقل آنها کمک کنیم ، فکر با عقل فرق میکند؛ با تفکر به شناخت می‌رسیم و با تعقل به سنجش دست میابیم و می توانیم انتخاب درستی داشته باشیم.