✨آیا خدا می خوابه؟✨

خدا خدای بارون

خدا خدای آبه

خدا نیاز نداره

که مثل ما بخوابه

خدا خدای رود و

خدای جویباره

خسته نمی‌شه اصلا

که بگیره بخوابه

اگر خدا می‌خوابید

غنچه ها پرپر می‌شد

نور قشنگ خورشید

کمتر و کمتر می‌شد

اگر خدا می‌خوابید

از آسمون زیبا

ستاره ها می‌ریختن

روی زمین، تو دریا !


✨من از کجا بدونم

خدا فقط یه دونه است؟

اگر خدا دوتا بود

همه چی ناجور می‌شد

دقت و نظم و ترتیب

از این جهان دور می‌شد

خدای اول می‌گفت:

خورشید باید بتابه

خدای دوم می‌گفت:

خورشید باید بخوابه!

خدای اول می‌گفت:

دونه بزن جوونه

خدای دوم می‌گفت:

دونه بمون تو خونه!

اگر خدا دوتا بود

همه چی جابجا بود

پرنده توی دریا

ماهی توی هوا بود!

خدا فقط یه دونه

خدای مهربونه

دوستش داریم یه دنیا

خودش اینو می دونه

 

شاعر :خانم رودابه حمزه‌ای

برگرفته از کتاب《خدا چیه؟ کیه؟ کو؟》

یا حسین